O firmě

O firmě

Naše firma se zabývá zakládáním, rekonstrukcí a péčí o vegetační úpravy - zahrad, parků, veřejné zeleně a krajinných úprav, specifickou oblastí jsou střešní zahrady a přírodní koupací a okrasná jezírka.


Jsme schopni zajistit zakázku od projekce přes inventarizaci dřevin, dendrologický průzkum, vlastní realizaci či pouze dodávku rostlinného materiálu, až po ošetření stromů a péči o zeleň.

 

Provozovny:


Projekční kancelář, realizace, školka okrasných dřevin – Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Středisko péče o zeleň – K. H. Borovského 770, Pelhřimov 393 01
Zahradní centrum – U Nemocnice 934, Humpolec 396 01
Vazárna smuteční vazby – U Nemocnice 934, Humpolec 396 01
Květinářství – Architekta Janáka 1200, Pelhřimov 393 01

 

Jsme členy:

- Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
- Svaz zakládání a údržby zeleně
- výboru firem European landscape contractors association

 

Firma Ekoimpex Vysočina s. r. o.

Firma Ekoimpex Vysočina s.r.o vznikla v roce 2008, jako nástupce firmy Ekoimpex, která byla založena v roce 1991.

Ing.Karel Beinhauer je absolventem VŠZ Praha - lesnické fakulty. V lesnickém oboru má mnohaletou praxi, na realizaci sadových úprav pracuje od roku 1991.
Hana Neckářová, DiS. - absolventka SZaŠ Brno-Bohunice, specializačního studia "Komplexní péče o dřeviny" organizovaného SZaŠ Mělník a VOŠ zahradnickou v Mělníce. Má také registraci pro práci s okrasnými dřevinami a rostlinolékařskou péči. V oboru pracuje od roku 1989, ve firmě od jejího založení roku 1991.

 

Sídlo firmy:

Ekoimpex Vysočina s.r.o

zahradnické služby

Javorová 2262

393 01 Pelhřimov

 

IČO 280 79 540

DIČ CZ 280 79 540

 

Integrovaná politika:

Předmětem podnikání firmy EKOIMPEX Vysočina s.r.o. je „Poskytování služeb pro zahradnictví a zemědělství“. Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje postupy IMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008

Orientace na obchodní partnery

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto přenášet na obchodní partnery.

Vedení zaměstnanců

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení, které prostřednictvím konkrétních programů deklarují jednotlivé kroky potřebné pro zlepšování podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance, které umožňuje jejich plné zapojení ve prospěch rozvoje společnosti, a které umožňují přezkoumání a eliminují vliv negativních Environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik, které společnost určila a seznámila s nimi všechny zaměstnance, kteří se podílejí na jejich potlačování.

Pravidelným proškolením prohlubujeme povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a BOZP.

Procesní zaměření managementu QMS, EMS a SMBOZP

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování.

Vedení společnosti nastavilo efektivní postupy ve společnosti pro eliminaci negativních vlivů procesů a výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Organizace vyhledala a vyhodnotila rizika, která neustále eliminuje tak, aby dostatečně chránila pracovníky před úrazy, či jinými způsoby poškození zdraví.

Integrovaný systém managementu

Pro naplňování této politiky je ve společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy dotýkající se všech činností společnosti. Tento přístup vede k prevenci znečištění a snižování negativních dopadů naší činností na životní prostředí, BOZP a ke spokojenosti zákazníka.

Dokumentovaný a funkční IMS ve společnosti je trvale prokazatelný zákazníkům, případně jiným externím organizacím, kdy je doložitelné periodické hodnocení souladu s příslušnými právními požadavky a nastavenými parametry systému IMS.