O nás

Jsme tým lidí, který se snaží navrátit krajině původní, adekvátní ráz - stromořadí podél cest, ovocné sady u sídel, vzkřísit po léta zanedbané historické parky a zahrady, pečujeme o zvláště chráněná území, atd. Zároveň jsme firma zabývající se projekcí, realizací a péčí o moderní vegetační prvky - zahrady, parky, veřejnou zeleň, specifickou oblastí jsou střešní zahrady, vertikální vegetační stěny a koupací biotopy.

 

Firma Ekoimpex Vysočina s.r.o vznikla v roce 2008, jako nástupce firmy Ekoimpex, která byla založena v roce 1991.

Ing.Karel Beinhauer je absolventem VŠZ Praha - lesnické fakulty. V lesnickém oboru má mnohaletou praxi, na realizaci sadových úprav pracuje od roku 1991.
Hana Neckářová, DiS. - absolventka SZaŠ Brno-Bohunice, specializačního studia "Komplexní péče o dřeviny" organizovaného SZaŠ Mělník a VOŠ zahradnickou v Mělníce. Má také registraci pro práci s okrasnými dřevinami a rostlinolékařskou péči. V oboru pracuje od roku 1989, ve firmě od jejího založení roku 1991.
Ing. Hana Martínková je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Pracuje ve firmě od roku 2009, jako projektant krajinných úprav.
Petr Neckář je absolventem Střední zemědělské školy v Humpolci. Spolu s Radkem Prokýškem jsou vedoucími realizačních týmů.

Jsme členy:

- Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
- Svaz zakládání a údržby zeleně
- výboru firem European landscape contractors association

Ocenění:

- Podíleli jsme se na revitalizaci vegetačních prvků v obci Kyjov, která nás oslovila před účastí v evropské soutěži Entente Florale Europe - Evropských kvetoucích sídel. Mezinárodní porota složená ze zástupců účastnických zemí navštívila v rámci hodnocení 24 evropských sídel. Výsledky byly vyhlášeny 19. září 2007 ve městě Split a město Kyjov bylo oceněno mezinárodní porotou stříbrnou medailí. (porota ocenila zejména vhodně zvolenou skladbu, barevnost i údržbu okrasných rostlin v nádobách, zejména na hlavním náměstí, velmi dobrý stav trvalé zeleně ve městě, odpovídající kvalitu nově vysazovaných dřevin a následnou péči o ně. Promyšlený systém zeleně v okolí města, který vhodně koresponduje se sídlem a znatelnou péči o jednotlivé parkově upravené prostory města, s výhledem na jejich budoucí lepší  vzájemné propojení..)
- Hana Neckářová získala certifikát, za umístění mezi nejlepšími 47 firmami, v soutěži Ocenění Českých Podnikatelek - OCP 2013

OCP_logo_text pod sebou

 

Napsali o nás:

http://living.iprima.cz/zahrada/moderni-zahrade-dominuji-vodni-plochy-drevene-sochy

http://play.iprima.cz/gondici-s-r-o/gondici-s-r-o-20

 

Integrovaná politika:

9001_QMS_male_logo

Předmětem podnikání firmy EKOIMPEX Vysočina s.r.o. je „Poskytování služeb pro zahradnictví a zemědělství“. Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje postupy IMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008

Orientace na obchodní partnery

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto přenášet na obchodní partnery.

Vedení zaměstnanců

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení, které prostřednictvím konkrétních programů deklarují jednotlivé kroky potřebné pro zlepšování podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance, které umožňuje jejich plné zapojení ve prospěch rozvoje společnosti, a které umožňují přezkoumání a eliminují vliv negativních E