Reference

Seznamte se s některými našimi již realizovanými projekty:

Parky

Revitalizace rybníků - sadové úpravy v zámeckém parku Domov důchodců Proseč-Obořiště

Regenerace prostoru lesoparku pod Orlíkem - v Humpolci - MÚ Humpolec 

Rekonstrukce zámeckého parku v Černovicích-DÚSP Černovice (dotováno SFŽP)

Rekonstrukce zámeckého parku v Těchobuzi-ÚSoc.P Těchobuz (dotováno SFŽP) 
 
REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU V "POHLEDU" (dotováno SFŽP)
 
REGENERACE MĚSTSKÝCH SADŮ V PELHŘIMOVĚ (dotováno SFŽP)

REKONSTRUKCE ZÁMECKÉHO PARKU VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU (dotováno SFŽP)

Regenerace Děkanské zahrady v Pelhřimově (dotováno SFŽP)

Regenerace zámeckého parku ve Vyklanticích (dotováno SFŽP)

Regenerace zámeckého parku v Lukavci (dotováno SFŽP)

Regenerace zámeckého parku v obci Zboží

 

Zakládání sadových úprav


Sadové úpravy - areál penzionů - ul. Skloněná, Praha

Sadové úpravy - hotel Rustical - Horní Cerekev

Sadové úpravy - Okresní nemocnice Havlíčkův Brod

 

Výsadba stromořadí 


náměstí - v Humpolci - MÚ Humpolec

ve Světlé nad Sázavou - MÚ Světlá n.Sázavou

obchvat Božejov 

 

Sadové úpravy nádvoří


Domov důchodců Proseč u Pošné
 

Sadové úpravy sídlišť 


etapa ulice Boženy Němcové v Pelhřimově

 

Vegetační úpravy areálu


fy. Sklo Bohemia - Světlá nad Sázavou

PENNY Marketu v Pelhřimově

Julius Mainl - Market v Pelhřimově

 

Autocentrum Racek v Pelhřimově 

BOSCH DIESEL s.r.o. - Jihlava
 
 

Sadové úpravy


křižovatka Myslotínská, Pelhřimov

atrium fy. Alpádo v Pelhřimově 
   
 

Další


Výsadba kořenové ČOV v Onšově

Ozelenění ČOV v Kardašově Řečici

Ozelenění a začlenění stavby do krajiny - drůbežárna Jeřišno 

 

Údržba zeleně


Údržba sídliště Houfy a sektoru IV. V Pelhřimově

Údržba urnového háje a parku Pod Orlíkem v Humpolci

Údržba sídliště a urnového háje ve Světlé nad Sázavou

 

Projekce

2010

INVESTOR: Hranipex a. s.

PROJEKT: HRANIPEX - PŘÍSTAVBA SKLADOVACÍ HALY U KOMOROVIC

Podklad situace: OK PLAN ARCHITECTS. S. R. O.

NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV / ZELENÁ FASÁDA / Osazovací plán

---------------------------------------------------- 

INVESTOR:

PROJEKT: Návrh vegetačních úprav  v  areálu vyšší zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o.

---------------------------------------------------- 

INVESTOR: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 -   Malá Strana

PROJEKT: SZ Telč – Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku – realizační projektová dokumentace 

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o.

---------------------------------------------------- 

INVESTOR: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

PROJEKT: Centrální depozitář UPM

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o.

Návrh vegetačních úprav okolí novostavby a střešní zahrady

---------------------------------------------------- 

INVESTOR: Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

PROJEKT: Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Ústav sociální péče - Věž

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o.

----------------------------------------------------

INVESTOR: OÚ Jiřice

PROJEKT: INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘENÍ DŘEVIN - u stromů doprovázejíci sakrální stavby, Návrh vegetačních úprav na návsi, Návrh odpočinkové plochy v zástavbě nových rodinných domů, Doplnění stromořadí u polních i hlavních cest vycházející z obce Jiřice, Návrh remízů, ..

Podklad situace: Ing. Martin Liška

----------------------------------------------------

INVESTOR:

PROJEKT: "ROZŠÍŘENÍ KAPACIT VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA"

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o., FORTIS spol. s. r. o.

Vegetační úpravy - inventarizace, ošetření, návrh

----------------------------------------------------

INVESTOR:

PROJEKT: Návrh výsadeb v prostorách kolumbária, Ledeč nad Sázavou

---------------------------------------------------- 

INVESTOR: Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

PROJEKT: Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o.

----------------------------------------------------

INVESTOR: Ing. Jiří Novák

PROJEKT: Návrh rodinné zahrady, Mnich

----------------------------------------------------

INVESTOR: p. a pí. Zavadilovi

PROJEKT: Návrh rodinné zahrady, Kojčice u Pelhřimova

----------------------------------------------------

INVESTOR: p. Hrudka

PROJEKT: Návrh rodinné zahrady, Tukleky

2009

INVESTOR: Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

PROJEKT: Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz

Podklad situace: AS PROJECT CZ s. r.o.

----------------------------------------------------

INVESTOR: Weindel Logistik Service ČR, spol. s. r. o., Jihlava

PROJEKT: Návrh odpočinkové plochy u haly ve variantách

----------------------------------------------------

INVESTOR:  MUDr. Radek Pauš

STAVBA: Koupací jezírko v Horní Cerekvi

----------------------------------------------------

2008

INVESTOR: CTP INVEST, spol. s r.o.

PROJEKT: CTPoint Jihlava

STAVBA: HALA J3

Podklad situace: STUDIO ACHT, spol. s. r.o.

Vegetační úpravy

----------------------------------------------------

INVESTOR: CTP INVEST, spol. s. r.o.

PROJEKT: CTPark Humpolec

STAVBA: HALA H5, H6 a H7

Podklad situace: STUDIO ACHT, spol. s. r.o.

Vegetační úpravy

----------------------------------------------------

INVESTOR: Dřevozpracující družstvo Lukavec

STAVBA: Předprostor DD Lukavec

Podklad situace: WAY project s. r. o., Jindřichův Hradec

Vegetační úpravy

----------------------------------------------------

INVESTOR: Základní škola Hálkova, Humpolec

Inventarizace vegetačních a technických prvků

----------------------------------------------------

INVESTOR: CTP INVEST, spol. s r.o.

PROJEKT: Náhradní zalesnění nelesních pozemků

Vegetační úpravy

----------------------------------------------------

INVESTOR: MÚ Kyjov

PROJEKT: Zahradně-architektonické řešení

Vegetační úpravy náměstí, mětského parku a několik prostor při hlavní komunikaci. Úpravy předcházely významné soutěži. 

V jarních měsících roku 2008 přijal Kyjov výzvu reprezentovat spolu s obcí tvarožná Lhota (nositelem Zelené

stuhy ČR) Českou republiku v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Získaly stříbrné ocenění.