Bosch Termotechnika s.r.o. Praha

Investor

Projekt     

Realizace

 

Projekt byl zaměřen na předprostor budovy a vnitřní otevřené atrium. Myšlenkou bylo barevně, do prostoru trvalkových záhonů,  včlenit živly - VODU, VZDUCH, OHEŇ A ZEM, v návaznosti na činnost firmy.

Vyhotoveny byly tři varianty na každý prostor. Zvítězila varianta s největším množstvím rostlinného materiálu (extenzivní trvalkové zaštěrkované plochy, doplněné menšími monokulturami trav a stříhaných stálezelených keřů). V dalších variantách byl zastoupen ve větší míře kámen, v různých frakcích.