Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem

Návrh vegetačních prvků v celém areálu. Ukázková chmelnice, sad tvořený ze starých odolných odrůd, mokřad a vodní biotop, ukázka stepního společenstva, záhon přitahující motýly, skupina autochtonních keřů, smyslová zahrada, labyrint, doplnění skanzenu o trvalkové směsi s letničkami do předzahrádek a květnaté trávníky.