Revitalizace zámeckého parku ve Zboží

Investor        Kraj Vysočina

Realizace     2014-15