Vodní biotop - osázení vodními a vlhkomilnými rostlinami

Návrh a realizace vegetačních úprav.