Vodní zahrada v Libkově Vodě

Projektovali jsme a realizovali vodní zahradu v Libkově Vodě. Zde je článek o zahradě http://living.iprima.cz/zahrada/moderni-zahrade-dominuji-vodni-plochy-drevene-sochy a zahrada se objevila i v krátké reportáži hobby pořadu Gondíkovi.

Tuto zahradu bychom mohli skoro nazvat vodní zahradou. Voda zde má hned několik rolí. Jedna z vodních ploch slouží ke koupání, druhá k chovu ryb a současně je zde voda v pohybu v podobě dvou kaskád, které jsou pohledově a osově propojené s hlavním chodníkem a přístřeškem k odpočinku.

Celkový ráz zahrady ale není čistě přírodní, i když jsme na venkově, ten ponecháváme za zdmi pozemku, uvnitř zahrady se odehrává trochu jiný příběh. Jedná se tu spíš o modernější typ zahrady, který poskytuje v této uspěchané době veškerý očekávaný komfort.

Sortiment rostlin je pestrý, najdeme zde štěrkové plochy s trvalkami jako je liliochvostec, modře kvetoucí kakosty a další suchomilnější rostliny, podzimní sasanky... Společně s trávami splní estetický zážitek i na sklonku sezony a v zimě, kdy se nesestříhají a skvěle se třpytí pod jinovatkou. V tmavém štěrku, který kryje povrch, budou na jaře ještě krásně vynikat kvetoucícibuloviny.

Neschází ani keřové patro, to je zastoupeno převážně stálezelenými dřevinami, a stromové patro, které tvoří několik speciálních bříz s výraznou bílou borkou.