Zahrada v Javorové aleji

Zahrada je v přírodě blízkém duchu..najdeme zde uměle vybudovaný potok, zakončený koupacím samočistícím jezírkem. Na založené květnaté louce se pasou ovce a prasata. Zahradu lemují autochtonní (domácí) dřeviny, jako lísky, trnky, hlohy, buky a další i ovocné dřeviny. Zahrada získala status Přírodní zahrada.